ЗА НАС

История на фирмата

1990 г. Фирма "Смарт Ко" ЕООД" е основана от инж. Бойко Николов Христов
1990 г. Начало със сервизно обслужване на Филипс Медицински Системи – Компютърен Томограф и Би-планова Ангиографска Система в Медицинска Академия на гр. София
1991 г. Печели обществена поръчка за доставка на Клинична Лаборатория от Bayer, Boehringer, Hoffmann la Roche и Merck за Министерство на Здравеопазването (МЗ)
1992 г. Печели обществена поръчка за консумативи за диализа на Fresenius за МЗ. Ултрасаунд апаратура на ALOKA
1993 г. Инсталира Ангиографска Система на PHILIPS при Проф.  Александър Чирков в УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – гр. София. "Смарт Ко ЕООД" е представител на 10 компании за България към онзи момент
1994 г. Печели първата обществена поръчка по ФАР за ECG и Defi’s на HELLIGE за 80 линейки
1995 г. Инсталира ПЪРВИЯ МАГНИТЕН РЕЗОНАНС В БЪЛГАРИЯ на PHILIPS в УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София
1996 г. Инсталира ПЪРВИЯ Компютърен Томограф на PHILIPS за УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София. 
Инсталира Апаратура за Лаборатория в Правителствена Болница – гр. София.
1997 г. Печели обществена поръчка за Компютърен Томограф на PHILIPS за Правителствена Болница и Транспортна Болница – гр. София
1998 г. Печели обществена поръчка за 150 Системи за Диализа на Fresenius за МЗ. Инсталира Flow - Cytometer на Coulter в гр. Пловдив
1999 г. Печели обществена поръчка за Васкуларна Ангиографска Система на PHILIPS в Националният Кардиологичен Център и Flow - Cytometer на Coulter в Централната Клинична Лаборатория
2000 г. Печели обществена поръчка за Компютърен Томограф на PHILIPS в Болницата за Спешни случаи. Инсталира Genesys Гама Камера на ADAC в гр. Стара Загора
2001 г. Печели обществена поръчка за Магнитен Резонанс на PHILIPS – Intera 0.5T в гр. Шумен. Монитори и Помпи на Artema за МЗ
2002 г. Инсталира Кардио-Васкуларна Апаратура в Лабораторията на УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – София и Дигитален Рентгенов Апарат – Duo Diagnost на PHILIPS. Награда N.1 от PHILIPS MS за MCR
2003 г. Печели обществена поръчка за Нуклеарна Медицина, Гама Камера – MeridianII на PHILIPS в Полицейска Болница на гр. София
2004 г. Печели обществена поръчка за Нуклеарна Медицина, Гама Камера – MeridianII на PHILIPS в Психиатричната Клиника на гр. София.      Управление на проект и инсталиране на два Ядрено Магнитни Резонанси и Кардио-Васкуларна Система в Словения.
2005 г. Управление на проект и инсталиране на шест броя рентгенови апарати в Молдова
2006 г. Инсталира и управлява Магнитен Резонанс собственост на фирма Смарт Ко. в Диагностичен Център в УСБАЛ по Ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" – Горна баня
2007 г. Цялостно модернизиране на съответните отделения по физиотерапия, електротерапия и хидротерапия с продукти на Enraf Nonius, Ewac и други във Военномедицинска Академия на гр. София.
2008 г. Печели обществена поръчка на Световната банка – Moбилна Кардио-Васкуларна Система – BV Pulsera 12” в МБАЛ „Н.И. Пирогов” ЕАД
2009 г. Надграждане на Ангиографска Система до Allura Xper FD10 на PHILIPS HEALTHCARE в УНСБАЛ „Света Екатерина” ЕАД – гр. София
2009 г. Инсталира Ангиографска Система – Allura Xper FD10 на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Стара Загора
2009 г. Инсталира два броя Рентгенова Апаратура – ESSENTA DR на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Стара Загора.
2009 г. Инсталира три броя Компютърни Томографи – CT BRILLIANCE 6 SLICE на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Добрич, гр. Ямбол и гр. Стара Загора
2009 г. Инсталира ПЪРВИЯТ ПОЗИТРОННО-ЕМИСИОНЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ в България – PET/CT Gemini TF 16 на PHILIPS HEALTHCARE в УМБАЛ „Света Марина”, гр. Варна
2010 г. Инсталира Ангиографска Система – Integris V3000 на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Сливен
2010 г. Инсталира Ангиографска Система – Integris H5000C на PHILIPS HEALTHCARE в гр. Бургас
2011 г. Инсталира Ангиографска Система Integris H 5000 С на PHILIPS HEALTHCARE, гр. Бургас, кв. Ветрен
2012 г. Инсталира Ангиографска Система Integris H 9 F на PHILIPS HEALTHCARE, гр. Шумен